Význam svíček v čarodějnictví - podrobný průvodce pro začátečníky

Svíčky jsou tak zásadním aspektem čarodějnictví a okultních praktik, že vytvořily celé vlastní odvětví magie. Svíčková magie je pravděpodobně jednou z nejjednodušších forem čarodějnictví. Svíčková magie hledá soucitnou magii pomocí různých barevných svíček, které zastupují lidi a předměty, na které má kouzla působit.

Měsíční magie - skutečné zdroje síly

Čarodějnice a pohané měli historicky úzký vztah k měsíční magii, která zahrnuje jak měsíční fáze, tak příliv a odliv. Všichni lidé, kteří se živí pevninou nebo mořem, nejen my okultisté, dokonale rozumí energii Měsíce. Vezměte v úvahu farmáře, rybáře a všechny ostatní, kteří spoléhají na půdu!